Baizi233

Baizi233

Joined since: 2020-3-11 Last play: 2020-7-5 Played: 2 days 12:51

Gender: BoyAge: 18Location: China

Gold: 111827 Charts been played: 6:06:16

Stable charts: 0 Unstable charts: 11

#4578

Exp.120946 Playcount:314

Acc.97.23% Combo:2067

#33

Exp.293902 Playcount:777

Acc.99.54% Combo:1749

#183

Exp.10135 Playcount:35

Acc.94.37% Combo:342

#1628

Exp.25630 Playcount:113

Acc.96.51% Combo:429

#363

Exp.10277 Playcount:48

Acc.95.43% Combo:723

#323

Exp.39275 Playcount:146

Acc.96.77% Combo:1154

About me

Hello, everyone!

Welcome to Baizi233's space!

Of course, he's very funny

Malody catch player (owo

Other platform accounts

Discord:Baizi233

Twitter:Baizi233

Weibo:Baizi233

NetEase music :Baizi233

Bilibili:Baizi233

QQ:1518627848(Shiroko)

Rocket Lanterns - 4K Standard Lv.16

Score: 1755688   Combo: 1005   Acc. :97.98%   Judge :E

3 hours

Sterelogue - Easy Lv.11

Score: 878379   Combo: 550   Acc. :93.08%   Judge :E

4 hours

Inixia - initiative x utopia Lv.23

Score: 2923998   Combo: 409   Acc. :96.40%   Judge :E

6 hours

Sterelogue - Hard Lv.19

Score: 1007007   Combo: 171   Acc. :88.68%   Judge :E

12 hours

Dopamine - Overdose+ Lv.19

Score: 2763365   Combo: 778   Acc. :99.17%   Judge :E

12 hours

Astronomia (Camellia Remix) - Coffindose Lv.24

Score: 3350100   Combo: 425   Acc. :96.71%   Judge :E

1 day

EmbryO - Deluge Lv.21

Score: 3486331   Combo: 617   Acc. :98.56%   Judge :E

1 day

Dadadada Tenshi - Rain Lv.15

Score: 1882334   Combo: 760   Acc. :99.63%   Judge :E

1 day

Galactic System - 4K Normal Lv.17

Score: 2132223   Combo: 931   Acc. :98.50%   Judge :E

5 days

Gale Rider - BASIC Lv.8

Score: 738286   Combo: 278   Acc. :93.66%   Judge :E

5 days

A Sunny Day Is Watching over You - Rain Lv.13

Length: 91s   Hot: 4

2020-06-28 23:58

A Sunny Day Is Watching over You - Platter Lv.9

Length: 91s   Hot: 0

2020-06-25 13:02

A Sunny Day Is Watching over You - Salad Lv.6

Length: 91s   Hot: 0

2020-06-25 13:01

A Sunny Day Is Watching over You - Cup Lv.3

Length: 91s   Hot: 0

2020-06-25 13:01

DingTalk Beg For Mercy - Platter Lv.13

Length: 100s   Hot: 14

2020-05-04 17:57

Calamity Fortune - Overdose Lv.18

Length: 134s   Hot: 128

2020-05-01 17:22

Calamity Fortune - Salad Lv.6

Length: 134s   Hot: 5

2020-04-29 19:40

Calamity Fortune - Platter Lv.9

Length: 134s   Hot: 12

2020-04-29 19:39

The Next Episode (San Holo Remix) - Rain Lv.15

Length: 125s   Hot: 18

2020-04-26 22:15

Nyan Nyan Nyan! - Normal + Lv.9

Length: 249s   Hot: 58

2020-04-05 18:21

Sign inX

Sign in

Forgot Password? Register

Wait...