Nanahira - Youkoso JAPARI Park e

Stable ななひら - ようこそジャパリパークへ

4K Normal Lv.16 Created by: Doukutsufan Doukutsufan Stabled by: Akikaze_ Akikaze_

:c7050   :90s   :170 :2017-04-09 13:44

kousakayou
kousakayou

2018-12-20 12:36

kousakayou
kousakayou

2019-05-18 20:02

Empty

Ranking

Rank Player Score Combo Acc. Mod Achieved
 • sunny_xxy 1428957 708 98.38% 2017-08-16 23:46
 • apm123 apm123 1419499 707 97.83% 2017-08-16 13:57
 • atsa atsa 1406391 701 97.09% 2018-10-11 23:33
 • WELUVLAMA 4 WELUVLAMA 1406015 707 97.00% 2017-08-16 22:38
 • 5 Blue95X 1403153 707 96.98% 2017-08-16 13:46
 • sezu 6 sezu 1402010 707 96.72% 2018-11-13 16:55
 • 7 cutest_miaowu 1401153 707 96.72% 2017-08-16 14:01
 • 8 ZuoShow__ 1400112 708 96.63% 2017-08-16 13:30
 • masyu_wiz 9 masyu_wiz 1397286 705 96.57% 2019-05-26 09:52
 • koma_wasteland 10 koma_wasteland 1386002 705 96.78% 2019-01-15 18:31
 • kousakayou 11 kousakayou 1385939 699 95.89% 2018-11-23 17:00
 • teradora 12 teradora 1382189 709 95.67% 2017-08-16 13:15
 • tianshuosuifeng 13 tianshuosuifeng 1382176 708 95.87% 2017-08-16 12:28
 • 14 Anier 1378732 693 95.38% 2017-08-16 22:11
 • Roop 15 Roop 1374945 706 95.53% 2017-08-16 12:36
 • Midotsuki 16 Midotsuki 1369025 705 95.45% 2018-03-23 21:52
 • 17 yoshitka 1368630 706 95.13% 2017-07-31 21:08
 • GhostKnight 18 GhostKnight 1361186 708 95% 2017-08-16 21:45
 • 19 teitokuiris 1360234 600 95.76% 2019-06-16 00:17
 • fyhyuky 20 fyhyuky 1358349 706 94.33% 2017-08-17 17:02
 • 21 Blue95X 1357625 709 94.99% 2017-08-16 11:13
 • FA_MuLan 22 FA_MuLan 1352914 706 94.62% 2017-08-16 20:33
 • Anson_98 23 Anson_98 1351970 708 99.21% 2017-05-06 08:52
 • Prefix_Gopher 24 Prefix_Gopher 1349694 706 93.99% 2017-11-20 15:23
 • Suhyuk 25 Suhyuk 1342719 708 98.60% 2017-04-22 07:42

Supporters

Add description to the chart
Notice: You are in public talk, please use English
X

Reply

Reply
Show more

Want to say something?

Reply

Sign inX

Sign in

Forgot Password? Register

Wait...