Stable lapix - NEO TREASON

4K ADVANCED Lv.23 Created by: F_C Stabled by: Akikaze_ Akikaze_

:c9820   :128s   :200 :2017-08-15 12:25

YuzukiY
YuzukiY

2018-10-11 12:39

Empty
YuzukiY
YuzukiY

2019-07-07 23:49

Ranking

Rank Player Score Combo Acc. Mod Achieved
 • YuzukiY YuzukiY 3230013 1459 99.28% 2019-08-17 02:30
 • Midotsuki Midotsuki 3227606 1459 99.19% 2019-01-22 19:41
 • Yzshi Yzshi 3216852 1458 98.90% 2019-06-30 00:41
 • atsa 4 atsa 3212675 1455 98.78% 2019-07-29 01:14
 • wk39 5 wk39 3209478 1460 98.68% 2019-07-30 22:27
 • 2nurupo_ 6 2nurupo_ 3200513 1460 98.57% 2018-10-24 00:54
 • REN3 7 REN3 3197751 1457 98.37% 2018-10-23 23:08
 • zhouqing 8 zhouqing 3179994 1461 97.89% 2019-03-03 14:27
 • Nagiasu 9 Nagiasu 3177808 1457 97.87% 2019-07-05 23:25
 • sezu 10 sezu 3167139 1093 98.57% 2018-11-21 19:32
 • Remilitarize 11 Remilitarize 3155470 1459 97.41% 2017-08-18 22:01
 • 12 TheFuture-j 3155283 1456 97.26% 2018-11-04 01:26
 • teradora 13 teradora 3152537 1461 97.17% 2017-10-28 10:19
 • -Residual- 14 -Residual- 3151637 1458 97.14% 2019-02-07 18:09
 • airly 15 airly 3146274 891 97.57% 2019-04-21 21:15
 • T0m0 16 T0m0 3140395 1344 97.72% 2019-07-06 20:34
 • zl2333 17 zl2333 3134736 1462 96.70% 2018-10-26 16:55
 • tianshuosuifeng 18 tianshuosuifeng 3126356 1459 96.51% 2017-08-15 16:03
 • GhostKnight 19 GhostKnight 3099797 1460 95.79% 2017-08-15 15:56
 • Artart 20 Artart 3099166 1457 95.91% 2019-09-29 02:13
 • Xing_Ren 21 Xing_Ren 3091683 1460 99.73% None 2018-11-16 23:57
 • 22 AHOODORI 3088698 1462 99.63% None 2019-08-22 22:13
 • 9LI46 23 9LI46 3088500 1461 99.63% None 2019-06-21 04:57
 • 24 otoharix 3087438 1459 99.59% None 2017-08-15 20:51
 • hari 25 hari 3085791 1455 99.57% None 2019-09-08 19:05

Supporters

Add description to the chart
Notice: You are in public talk, please use English
X

Reply

Reply
Show more

Want to say something?

Reply

Sign inX

Sign in

Forgot Password? Register

Wait...